Cách xác định dự án cần thiết lập hồ sơ môi trường tại Cao Nguyên Xanh

11/01/2017,14:28:26 | 99 | 0

Chuẩn bị đưa dự án đi vào hoạt động thì doanh nghiệp một mực phải lập các loại giấy tờ môi trường cần thiết để đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật hiện hành. Tùy vào dự án có quy mô lớn hay nhỏ để thực hiện các loại hồ sơ môi trường khác nhau và chi phí thực hiện hồ sơ cũng khác nhau. Để tìm hiểu thêm về từng loại hồ sơ hãy xem nội dung bài viết của công ty dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh sau đây nhé.