Các loại hồ sơ cần thiết hiện nay - Điểm cần thiết giữa các loại hồ sơ

06/03/2017,15:43:29 | 182 | 0

Chính thức để dự án đi vào hoạt động kinh doanh và sản xuất, ngoài việc chuẩn bị công tác đi vào hoạt động thì công ty cần có đầy đủ các loại hồ sơ môi trường theo quy định của luật pháp hiện hành, bảo vệ môi trường theo Luật môi trường được quốc gia, Quốc Hội ban hành vào ngày 29/11/2005. Cao Nguyên Xanh là công ty tư vấn môi trường hình thành và kinh doanh dịch vụ lập hồ sơ môi trường cho các nhà đầu tư, các dự án kinh tế mới triển khai đi vào hoạt động. Bài viết ngày bữa nay xin giới thiệu tí đỉnh về các loại hình giấy tờ môi trường cần thiết để đảm bảo cho dự án của tổ chức hoạt động theo đúng chuẩn pháp luật hiện hành, cùng xem và theo dõi nội dung sau đây để biết thêm thông tin nhé.