Những loại hồ sơ cần thiết để đảm bảo cho dự án đi vào hoạt động

14/03/2017,14:48:17 | 355 | 0

Để chính thức đi vào xây dựng dự án cũng như triển khai hoạt động, các công ty cần có đủ các loại hồ sơ môi trường theo đúng luật bảo vệ môi trường 2014 ban hành ngày 23/06/2014. công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi xin gửi đến Các bạn, Các bạn hàng thông tin một vài loại hồ sơ môi trường và nếu có thì mình cần phải thực hiện hồ sơ nào ? và chừng độ xử phạt bao nhiêu khi không hoàn thành giấy tờ ? Tất cả sẽ được đề cập ở nội dung bài viết sau đây.

1. đánh giá tác động môi trường ĐTM: thực hành đối với các đơn vị chưa đi vào hoạt động ứng dụng đối với các dự án quy định tại phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP.

- Trường hợp cần lập lại bản đánh giá tác động môi trường đtm trong điều kiện sau:

+ không triển khai hoạt động dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm duyệt y báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Dự án thay đổi địa điểm thực hiện so với phương án đã phê chuẩn trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm đã lập.

+ thay đổi công nghệ sản xuất, tăng quy mô, tăng công suất làm tăng tốc độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm đã được phê chuẩn trước đó.

2. Kế hoạch bảo vệ môi trường: ứng dụng thực hiện cho các dự án có quy mô, các đơn vị có quy mô công suất vừa và nhỏ, năng suất bình quân sản xuất trong 1 năm dưới 1 triệu sản phẩm trên năm.

- Lập lại giấy tờ kế hoạch môi trường trong những trường hợp sau:

+ đổi thay địa điểm sản xuất.

+ Không triển khai thực hành trong thời gian 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được công nhận.

3. Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: cơ sơ đã đi vào hoạt động có quy mô và công suất , tính chất tương đương với loại giấy tờ đtm và không có một trong những văn bản sau:

 • Quyết định chuẩn y đánh giá tác động môi trường đtm.
 • Quyết định chuẩn y đtm bổ sung.

- Lập và đăng ký thực hành lại đề án bảo vệ môi trường chi tiết trong trường hợp sau:

 • Cơ sở đã cải tạo và nâng cao công suất mở mang thuộc đối tượng phải lập báo cáo đtm bổ sung hoặc thuộc đối tượng thực hành lập lại đtm nhưng không có một trong những văn bản như trên.

4. đề án đơn giản: cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô và công suất thuộc tính tương đương với loại giấy tờ kế hoạch bảo vệ môi trường và không có trong 1 số loại văn bản sau:

 • giấy công nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
 • giấy công nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Văn bản thông tin về việc bằng lòng đăng ký kế hoạch môi trường.

- Trường hợp lập lại đề án môi trường đơn giản như sau: cơ sở đã được cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản kiểm tra tiêu chuẩn môi trường, bản kế hoạch bảo vệ môi trường bổ sung (quy định trong nghị định 18/2015/NĐ-CP) hoặc thuộc đối tượng phải thực hiện lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng không có một trong những văn bản như sau:

 • giấy xác nhận bản kế hoạch môi trường.
 • giấy xác nhận bản kế hoạch môi trường bổ sung.
 • giấy công nhận dăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
 • giấy công nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • giấy công nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.
 • văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản kế hoạch môi trường.

Một khi đã đi vào hoạt động thì cần phải tìm hiểu thông báo về các loại giấy tờ môi trường nhằm tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Mọi thông báo tìm hiểu về các loại hồ sơ môi trường tại website hosomoitruong.vn hay hotline 0938395254 để chúng tôi tư vấn tương trợ trực tiếp nhé. Xin cảm ơn.


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25633','io44v58goknetbrlmcr8j9ojc0','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-19 17:57:28','/a306023/nhung-loai-ho-so-can-thiet-de-dam-bao-cho-du-an-di-vao-hoat-dong.html')