Hỗ trợ chủ đầu tư dự án can ho quan 9 triển khai hồ sơ kế hoạch môi trường

07/06/2017,08:27:13 | 134 | 0

hỗ trợ việc tổ chức đầu tư xây dựng dự án can ho quan 9, Cao Nguyên Xanh chúng tôi dựa theo đề xuất của đại phần lớn yêu cầu từ phía chủ dự án căn hộ bài hôm nay xin giới thiệu đôi nét về loại giấy tờ kế hoạch môi trường, một loại giấy tờ thực hành khi dự án căn hộ chưa hoạt động và có quy mô vừa nhỏ. Cùng theo dõi thông tin này qua bài viết sau nhé.

Đôi nét về Cao Nguyên Xanh - Nhu cầu đồ mưu hoạch cho dự án can ho quan 9

Cao Nguyên Xanh không chỉ là thương hiệu, là một doanh nghiệp có uy tín trong ngành môi trường mà chúng tôi còn mang thuộc tính nhân bản, khêu gợi ý thức bảo vệ môi trường từ phía đơn vị nhằm góp phần công tác bảo vệ môi trường mà nhà nước đưa ra. Với khẩu hiệu "Niềm tin vững bền" công ty dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh là nhà cung cấp các dịch vụ như phân tích đo đạc môi trường, tư vấn lập hồ sơ môi trường, xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, khí thải giúp công ty biến môi trường thành một trong những thế mạnh trong quá trình hoạt động kinh doanh, nâng cao thương hiệu, nâng cao doanh số, nâng cao chất lượng môi trường để công nhân viên gắn bó công ty không lo ngại về sức khỏe. Theo đề nghị từ phía các công ty hoạt động xây dựng dự án can ho quan 9, bài bữa nay Cao Nguyên Xanh chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về loại hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, trách nhiệm nhà đầu tư hay cơ quan chức năng công nhận đồ mưu hoạch như thế nào ? tất cả sẽ được trình bày ngay sau đây.

 

 

Căn cứ pháp lý áp dụng lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 Nghị định của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, kiểm tra môi trường chiến lược, báo cáo đtm và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

xác nhận việc lập kế hoạch môi trường cho dự án can ho quan 12

Trích dẫn trong điều 19 nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định việc công nhận lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

1. nghĩa vụ công nhận kế hoạch môi trường quy định như sau:
a) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh công nhận kế hoạch môi trường của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường;
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận kế hoạch môi trường đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này, trừ các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này;
c) Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản;
d) Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.
2. Thời hạn công nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tai Khoản 3 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường.
3. Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này chỉ được khai triển thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận kế hoạch môi trường.
4. bổn phận của chủ dự án, chủ cơ sở và cơ quan nhà nước sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được công nhận quy định tại các Điều 33 và Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ dẫn chi tiết biểu mẫu của giấy tờ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và việc ủy quyền xác nhận cho ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

 

 

Để có báo giá xác thực về giấy tờ kế hoạch bảo vệ môi trường nêu trên, quý vị và Anh chị đặc biệt là chủ dự án can ho quan 9 có thể gọi trực tiếp qua holine 0938395254 để được hỗ trợ thêm nhé.

>> Kỳ tiếp theo: đón đọc lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án can ho quan 8. Xem thông báo sau nhé.


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích