Lập và tư vấn lập hồ sơ ĐTM cho chủ cơ sở xây dựng dự án can ho quan 12

14/06/2017,08:17:45 | 181 | 0

báo cáo giám sát môi trường, kế hoạch môi trường, báo cáo đtm, các loại đề án môi trường là những loại hồ sơ cấp thiết nhất khi dự án hoạt động. Đáp ứng đề xuất của một số khách hàng thực hiện bên lĩnh vực xây dựng dự án can ho quan 12 có quy mô hoạt động lớn đề xuất về việc thực hành giấy tờ báo cáo đánh giá tác động môi trường, tìm hiểu về quy trình lập và thực hành báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm như thế nào ? Tất cả sẽ được công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh đề cập ngay sau đây nhé.

mục tiêu và điều kiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án can ho quan 12

đtm tên tiếng anh là EIA đây là việc phân tích kiểm tra, dự báo các tương tác dự án đầu tư (cụ thể ở đây là dự án can ho quan 12). Đến môi trường như thế nào từ đó có thể đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp nhất khi khai triển dự án. mục đích chính khi lập báo cáo đtm là để chủ dự án biết rõ hơn về hiện trạng môi trường, chất lượng môi trường xung quanh từ đó đề ra biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quốc gia kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của công ty.

Điều kiện khi các dự án can ho quan 12 cần tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đó là:

  • Dự án phải chưa đi vào hoạt động.
  • Dự án có quy mô lớn
  • Dự án có diện tích đất sử dụng hoạt động trên 2 hecta.

Một số căn cứ luật pháp quy định trong vấn đề lập đánh giá tác động môi trường như sau:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.
- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đtm và kế hoạch bảo vệ môi trường

Các bước thực hiện lập đtm theo quy định của luật pháp

6 bước thực hành lập đánh giá tác động môi trường đtm sau luôn được công ty dịch vụ môi trường thực hiện:

  • Bước 1: đầu tiên chúng ta cần xác định vị trí nơi thực hiện và khai triển dự án.
  • Bước 2: Khảo sát điều kiện thiên nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện địa lý, các nguyên tố vi khí hậu từ dự án.
  • Bước 3: Khảo sát, thu thập lấy mẫu phân tách mẫu nguồn ô nhiễm như mẫu nước, mẫu khí thải, chất thải nảy sinh,…
  • Bước 4: Xác định các nguồn gây ô nhiễm, chừng độ nặng nhẹ để đề ra biện pháp đề phòng ngăn chặn hữu hiệu.
  • Bước 5: thu thập dữ liệu thực tại, số liệu từ mẫu thể nghiệm đã đem phân tích sau đó tiến hành thực hiện giấy tờ đtm theo phương pháp dự tính.
  • Bước 6: Xây dựng chương trình giám sát môi trường và nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

6 Bước quy trình cũng đã kết thúc nội dung bài viết ngày bữa nay, chúng tôi luôn tương trợ quý vị và Các bạn trong mọi trường hợp lập giấy tờ báo cáo đtm với giá ưu đãi và tham mưu miễn phí tổn. Hãy liên hệ Cao Nguyên Xanh qua hotline 0938395254 nếu có nhu cầu thực hành nhé.

Đón đọc tiếp kỳ sau: tham vấn thực hiện về loại giấy tờ đề án đơn giản - loại giấy tờ lập cho dự án can ho quan 2 đã lỡ đi vào hoạt động những chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Cùng theo dõi sau nhé.


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25633','vu3dbjrp1j4vgdqmc4j0nal9k6','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-19 18:49:54','/a307339/lap-va-tu-van-lap-ho-so-dtm-cho-chu-co-so-xay-dung-du-an-can-ho-quan-12.html')