Nội dung chính về việc lập bản kế hoạch môi trường cho dự án can ho quan 11

20/06/2017,08:53:01 | 119 | 0

Dự án đầu tư của bạn nếu có quy mô và công suất vừa và nhỏ, diện tích đất sử dụng xây dựng dự án dưới 2 hecta đất đang muốn đi vào hoạt động theo quy định ban hành của luật pháp thì một mực cần phải tiến hành lập giấy tờ môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường. vì sao ? Vì đây là quy định của nhà nước, lập nhằm ràng buộc nghĩa vụ tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường, hoàn tất thủ tục pháp lý ứng dụng khi đi vào hoạt động của dự án đầu tư.

 

Mỗi bài tham mưu chúng tôi đều nói rõ về 1 đối tượng thực hành, như nội dung bài kỳ trước, Cao Nguyên Xanh đã đưa thông tin về dịch vụ xây dựng dự án căn hộ tại các quận TPHCM. Tiếp tục nội dung bài kỳ này sẽ là nội dung về việc lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án can ho quan 11. Cùng theo dõi nội dung sau để tìm hiểu thêm nhé.

Bảo vệ môi trường nơi dự án can ho quan 11 hoạt động

Môi trường là nguồn sống, không khí là lá phổi của con người, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên tự nhiên là nghĩa vụ của mỗi người dân chúng ta. Nhằm nâng cao ý thức trong công việc thực hành biện pháp bảo vệ môi trường, quốc gia ta đã ban hành một số loại hồ sơ môi trường giúp doanh nghiệp, chủ dự án đầu tư có thể kiểm tra mức độ ảnh hưởng nguồn ô nhiễm xảy ra, từ đó đưa ra phương án ngừa, giải quyết và ngăn chặn thích hợp nhất.

 

Quận 11 tập trung khá nhiều dân cư, người lao động, chính bởi vậy rất nhiều chủ đầu tư xây dựng khu chung cư, dự án căn hộ ra đời nhằm cung cấp nhu cầu nhà ở của đại phần nhiều người dân nơi đây. Song vấn đề cần quan tâm chính là việc thực hiện hồ sơ môi trường, thực hành quan trắc môi trường trước khi đưa dự án hoạt động nhằm góp phần công việc bảo vệ môi trường, tạo mỹ quan sống trong sạch hơn. Việc thực hiện hồ sơ kế hoạch môi trường này ứng dụng cho các dự án can ho quan 11 có quy vừa và nhỏ, diện tích đất xây dựng dưới 2 hecta và chưa hoạt động. Cùng theo dõi quy trình, nội dung cần biết khi lập bản kế hoạch môi trường thông qua nội dung sau đây của công ty dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh nhé.

 

giấy tờ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Trích dẫn một số thông báo từ thông tư 27/2015 có quy định về một số loại hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

1. hồ sơ đăng ký kế hoạch môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

 

a) Ba (03) bản kế hoạch môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hành theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. giấy tờ đăng ký kế hoạch môi trường thuộc thẩm quyền công nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

 

a) Ba (03) bản kế hoạch môi trường với đề xuất về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, giấy tờ được thực hành theo quy định tương ứng với giấy tờ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

 

sơ đồ các bước lập cam kết bảo vệ môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường)