Khái niệm sơ nét và mục tiêu lập đtm cho dự án can ho quan 12

06/07/2017,09:34:36 | 442 | 0

báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm là một trong những hồ sơ môi trường hiện giờ khá phổ thông, do thị trường kinh tế tại Việt Nam càng ngày càng phát triển, do đó nhiều tổ chức, tổ chức quy mô lớn đang đua nhau xây dựng đi vào hoạt động. Trước khi hoạt động, chủ đầu tư cần phải quan hoài đến việc lập hồ sơ pháp lý nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường, hạn chế lây lan trước khi triển khai hoạt động. Vậy cần lập giấy tờ môi trường nào ? báo cáo đánh giá tác động môi trường là giấy tờ mà chúng tôi nói đến tại đây. Dự án chung cư, can ho quan 12 là đối tượng mà ngày bữa nay công ty dịch vụ môi trường cao nguyên xanh chúng tôi tham vấn áp dụng lập đánh giá tác động môi trường đtm như thế nào. Cùng theo dõi thông tin về hồ sơ này qua nội dung bài viết sau nhé.

Khái niệm sơ nét và mục tiêu lập đtm

báo cáo đánh giá tác động môi trường là một loại giấy tờ pháp lý hay với tên đầy đủ là báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm, tên tiếng anh là EIA. Đây là việc phân tách, dự báo các tác động có thể xảy ra từ khi dự án hoạt động ảnh hưỡng đến môi trường như thế nào từ đó đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường .

- mục tiêu lập đánh giá tác động môi trường cho các dự án can ho quan 12 là gì ? Là giúp chủ đầu tư hiểu rõ hơn về hiện trạng môi trường xung quanh, hiện trạng ô nhiễm môi trường tại nơi dự án hoạt động để có thể đề ra phương án, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn thế nữa, kết quả giám sát chất lượng môi trường đây sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý quốc gia về việc bảo vệ môi trường, kiểm tra về công việc bảo vệ môi trường tại dự án căn hộ đang thực thi. Phần tiếp theo đây, chúng ta sẽ bàn về căn cứ pháp lý cùng quy trình thực hành báo cáo đtm này như thế nào, quý khách cùng xem ngay sau đây nhé.

Căn cứ pháp lý quy định lập cho hồ sơ đtm

Căn cứ pháp lý mà luật môi trường quy định về việc lập đánh giá tác động môi trường

đánh giá tác động môi trường như sau:

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.
- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đtm, kế hoạch môi trường.
- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch môi trường.

Quy trình lập và đăng ký chuẩn y đánh giá tác động môi trường cho các dự án can ho quan 12

  • Bước 1: khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khảo sát, điều tra thu thập số liệu về ĐKTN, môi trường, KT-XH. Khảo sát, thu thập mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, đất xung quanh dự án hoạt động.
  • Bước 2: đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh dự án như thế nào, xác định các nguồn ô nhiễm phát sinh từ dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các chất thải nảy sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp như thống kê, phân tích, thu thập,...
  • Bước 3: đánh giá mức độ ảnh hưởng và ảnh hưởng nảy sinh từ các nguồn ô nhiễm đến các tài nguyên thiên nhiên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.
  • Bước 4: xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phương án quản lý môi trường trong quá trình hoạt động và cho thời đoạn xây dựng dự án.
  • Bước 5: đề nghị các phương án xử lý khí thải, nước thải hay các phương án thu gom và xử lý các chất thải rắn từ hoạt động của dự án đầu tư.
  • Bước 6: tham vấn ý kiến của UBND và UBMTTQ Phường nơi dự án hoạt động.
  • Bước cuối cùng: xây dựng chương trình giám sát môi trường sau đó lập hội đồng duyệt y và giám định báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm theo luật.

Nội dung bài tham vấn về việc lập đánh giá tác động môi trường đtm đến đây xin được chấm dứt, nếu quý vị và Các bạn muốn tìm hiểu thêm về hồ sơ hoặc để nhận báo giá sớm nhất, Anh chị có thể gọi trực tiếp qua hotline 0938395254 để chúng tôi tương trợ thêm nhé.
>> Xem thêm thông báo kỳ tư vấn sau: tư vấn về việc lập hồ sơ pháp lý lập mẫu đề án đơn giản và đối tượng cho kỳ tham vấn sau sẽ là các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án chung cư, can ho quan 11. Hãy đón xem nhé.


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25633','o38gs2fp1jd0oq90m933e9dqm3','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-19 17:45:57','/a307729/khai-niem-so-net-va-muc-tieu-lap-dtm-cho-du-an-can-ho-quan-12.html')