Việc thực hiện đề án môi trường đơn giản sẽ thực hiện như thế nào ?

22/07/2017,10:46:36 | 114 | 0

Mẫu đề án bảo vệ môi trường đơn giản là giấy tờ pháp lý chuyên trong việc lập và khắc phục bổ sung giảm thiểu ô nhiễm có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư giúp các đơn vị hiểu rõ hơn vấn đề ô nhiễm môi trường, kiểm tra mức độ tương tác nguồn ô nhiễm có thể xảy ra từ đó có phương án phòng ngừa và ngăn chặn phù hợp nhất. Xem thông báo nội dung từ bài viết sau để hiểu hơn vấn đề này nhé.

 

đề án môi trường đơn giản là gì ? tại sao phải lập ?

đề án đơn giản là giấy tờ pháp lý thực hành nhằm giúp dự án ra đời được thuận lợi hơn, giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm xung quanh dự án hoạt động. Điều kiện lập cho loại giấy tờ này là: lập khi tổ chức, dự án đầu tư có quy mô vừa và nhỏ, trung bình sản xuất lượng sản phẩm trong 1 năm luôn dưới hơn 1 triệu sản phẩm và diện tích đất xây dựng dự án dưới 2 hecta, điều quan trong nhất dự án đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hành lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

vì sao phải lập đề án đơn giản ?

Để tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật môi trường đó là mục đích trước nhất trong việc lập bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản này. tuy nhiên, việc lập đề án còn nhằm buộc ràng trách nhiệm tổ chức, tạo sự chủ động trong vấn đề thực hành giấy tờ pháp lý kiểm tra thực trạng nguồn ô nhiễm để đưa ra phương án dự phòng phù thống nhất.

 

Cách lập giấy tờ đề án bảo vệ môi trường đơn giản

  • Bước đầu tiên: khách hàng gửi các thông báo về dự án cung cấp cho chúng tôi như sau: giấy phép kinh doanh, lược đồ vị trí dự án, địa chị doanh nghiệp, công suất dự án,...
  • Bước thứ hai: kiểm tra thực trạng nguồn ô nhiễm phát sinh, tiến hành thu thập các mẫu nước thải, khí thải, tiếng ồn, khí thải tại nguồn,...
  • Bước thứ 3: từ việc thu thập mẫu trên, tiến hành phân tách thực tiễn nguồn ô nhiễm để đưa ra phương án giải quyết phù thống nhất.
  • Bước thứ 4: đề ra phương án giải quyết phù hợp nhất, tiến hành xây dựng các hệ thống bảo vệ môi trường nếu có.
  • Bước thứ 5: tương trợ việc lập hồ sơ với công ty dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh

Cơ quan hấp thụ, thẩm định và thời hạn xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án môi trường đơn giản trong các trường hợp sau đây:
a) Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
b) Cơ sở nằm trên lãnh hải có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
c) Cơ sở có quy mô, thuộc tính tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền công nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đtm và kế hoạch môi trường.
. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12, Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký đề án đơn giản khi được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền bằng văn bản.
4. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ yêu cầu đăng ký công nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mọi thông báo cần biết về chúng tôi xin mời Anh chị đọc theo dõi qua website chính của chúng tôi: http://hosomoitruong.vn nhé.


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25633','fr59m6h67psm7nefko0sbvlt82','0','Guest','0','54.196.73.22','2018-08-15 18:21:31','/a307954/viec-thuc-hien-de-an-moi-truong-don-gian-se-thuc-hien-nhu-the-nao.html')