Đối tượng, căn cứ pháp lý cùng quy trình lập bản báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

24/01/2018,15:09:32 | 46 | 0

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43 là một hồ sơ không thể thiếu khi dự án của bạn hoạt động. Đây là công cụ quan yếu để quản lý môi trường, buộc ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty trong vấn đề thực hành hồ sơ pháp lý giúp dự án hoạt động mà không thúc đẩy hay thúc đẩy xấu đến môi trường xung quanh. Để thực hành hồ sơ, bạn có thể đến với công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn thành các khâu từ lấy mẫu, phân tích mẫu đến biên soạn hồ sơ cùng nộp ưng chuẩn cho bạn. Nhưng đầu tiên, cần tìm hiểu về hồ sơ báo cáo quan trắc định kỳ này trong bài viết thực hành bởi Cao Nguyên Xanh sau đây nhé.

khái niệm và mục tiêu thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Đâu tiên là về khái niệm của hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ: đây có thể nói là hình thức kiểm tra chất lượng môi trường ngắn hạn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và định kỳ nộp báo cáo về cơ quan chức năng có thẩm quyền như Phòng TN&MT, các chi cục bảo vệ môi trường nhằm kiểm tra hiện trạng môi trường tại cơ sở dự án trong thời gian qua sau đó đưa ra giải pháp ngăn chặn giải quyết phù hợp nhất.

Về mục tiêu thực hiện bản báo cáo quan trắc môi trường như sau:

- Thứ nhất, lập bản báo cáo là để theo dõi hiện trạng, diễn biến tác động tiêu cực nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Thứ hai, định kỳ tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tách số liệu ảnh hưởng đến các tác động bị động từ môi trường xung quanh nơi cơ sở hoạt động như nguồn nước, đất, không khí,...

Căn cứ pháp lý quy định thực hành lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

- Căn cứ luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

- vận dụng Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về kiểm tra môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đtm và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- vận dụng Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 quy định về kiểm tra môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường đtm và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Dựa theo Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

- Công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh.

- Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.

Đối tượng cùng quy trình thực hành báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

1. Đối tượng:

- Lập báo cáo quan trắc bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng phải lập bản đánh giá tác động môi trường hoặc bản kế hoạch bảo vệ môi trường như các khu khách sạn, nhà nghỉ, khu chung cư, khu thành thị, trường học, bệnh viện, công trình xây dựng, trung tâm thương nghiệp hay siêu thị,...

2. Quy trình thực hiện:

Bao gồm các bước thực hành như sau:

- Bước 1: thực hành kiểm tra hiện trạng môi trường nơi dự án hoạt động, thu thập số liệu hoạt động của cơ sở, các điều kiện thiên nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế xã hội liên quan đến dự án.

- Bước 2: Xác định các nguồn ô nhiễm như khí thải, nước thải, các chất thải nguy hại nảy sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở.

- Bước 3: công ty cao nguyên xanh cử viên chức thực hiện lấy mẫu các nguồn ô nhiễm đã xác định ngay tại bước 2 như lấy mẫu nước thải, mẫu khí thải, mẫu không khí xung quanh tại các ống khói hoặc khí thải tại nguồn (nếu có máy phát điện), mẫu đất, mẫu nước ngầm sau đó báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Bước 4: thực hành các giải pháp dự phòng và ngăn chặn ăn nhập.

- Bước 5: yêu cầu phương án dự phòng, các phương án quản lý sự cố, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom xử lý chất thải rắn.

- Bước 6: chủ nhà đầu tư cam kết khắc phục nội dung chưa đạt, đưa ra biện pháp khắc phục và thời gian khắc phục, cam kết vận hành và thực hiện thường xuyên các giải pháp xử lý ô nhiễm, giảm thiểu chất thải tai hại nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của môi trường

- Bước 7: nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để phê duyệt và giải quyết về báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Sở TN&MT hoặc các phòng môi trường tại địa phương nơi dự án hoạt động.

Cảm ơn Các bạn đã theo dõi bài viết chúng tôi, nếu tổ chức có nhu cầu vui lòng gọi qua hotline 0938395254 hoặc có thể truy cập website http://hosomoitruong.vn/bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky.html để biết thêm thông báo chi tiết nhé.

>> Dịch vụ khác: Sửa máy lạnh quận 11


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích