Tư vấn và giải đáp thắc mắc về báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

31/01/2018,14:21:15 | 49 | 0

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43 là loại hồ sơ được thực hành nhằm hạn chế ảnh hưởng do nguồn ô nhiễm gây hại xảy ra khi dự án hoạt động, đẩy mạnh hiệu quả tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Để thực hiện hồ sơ mới nhất 2016 này, Anh chị có thể gọi hotline 0938395254 để công ty tư vấn môi trường thực hành nhé.

Quy định lập báo cáo môi trường định kỳ năm 2016

Theo thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/9/2015 có quy định về việc thực hành hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường. Đây là công tác quan trắc hàng năm của doanh nghiệp, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được quy định mới trong việc thực hiện hồ sơ quan trắc này, xem thêm một số thông báo được công ty dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi tư vấn trong nội dung bài viết bữa nay nhé.

mở màn bài viết này xin giới thiệu về đối tượng thực hành hồ sơ quan trắc như sau:

  • Thứ nhất, thực hành lập cho ác cơ quan công ty cá nhân trong và ngoài nước như các khu công nghiệp, khu chế xuất, các khu công nghệ cao, các cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên bờ cõi Việt Nam.
  • Thứ hai, lập cho các tổ chức đã thực hành hồ sơ kế hoạch môi trường / đề án môi trường đơn giản hoặc báo cáo đtm / đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Tần suất và quy định công nhận lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

- Về tần suất thực hiện:

+ Đối với các công ty thuộc đối tượng thực hành lập kế hoạch môi trường / đề án đơn giản 1 năm thực hành quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng 1 lần.

+ Đối với các đơn vị thuộc đối tượng thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm / đề án chi tiết 1 năm thực hành quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng 1 lần.

+ Gửi kết quả và báo cáo quan trắc môi trường định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày chấm dứt đợt quan trắc;

+ Gửi kết quả và báo cáo quan trắc môi trường theo tháng, quý trước ngày 15 của tháng tiếp theo;

+ Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc liên tiếp, tự động trước ngày 15 tháng 3 của năm sau.

- xác nhận lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ như sau:

+ tổ chức gửi báo cáo và kết quả quan trắc được đóng thành quyển có chữ ký, đóng dấu của cơ quan báo cáo, gửi 1 bản đến cơ quan tiếp thu thông qua.

+ Cơ quan tiếp thụ báo cáo quan trắc công nhận bằng văn bản về việc thực hành nhận báo cáo cho các doanh nghiệp công ty thực hành. Văn bản công nhận là căn cứ xác định việc hoàn tất nhiệm vụ quan trắc môi trường.

Quy trình thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

thực hiện qua 6 bước như sau:

  • Bước 1: đánh giá quan trắc môi trường xung quanh
  • Bước 2: xác định nguồn ô nhiễm gây hại phát sinh từ hoạt động của dự án
  • Bước 3: lấy mẫu nguồn ô nhiễm tại dự án như mẫu nước thải, khí thải,...
  • Bước 4: phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm lấy số liệu
  • Bước 5: biên soạn thảo hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ từ dữ liệu thu thập được
  • Bước 6: duyệt y hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Hi vọng thông báo trên sẽ giúp quý khách phần nào có thêm kiến thức nhất quyết về hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ này. Xem chi tiết thêm về hồ sơ qua website: http://hosomoitruong.vn nhé. Cảm ơn đã theo dõi bài viết chúng tôi.

>> Dịch vụ khác: sửa máy lạnh quận 8


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích