Công ty tư vấn môi trường CNX lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp

06/06/2018,14:45:09 | 25 | 0

Nếu bạn đầu tư dự án kinh doanh thì trước tiên cần phải quan tâm về vấn đề thực hành lập hồ sơ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động. Nếu dự án chỉ có quy mô vừa và nhỏ thì trước khi dự án hoạt động cần tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Vậy với hồ sơ này sẽ được thực hiện như thế nào ? Mời Anh chị cùng theo dõi trong nội dung bài viết sau đây nhé.

Đôi nét về hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

Từ năm 2015 trở đi, hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường được thay đổi thành tên gọi kế hoạch bảo vệ môi trường. Đây là hồ sơ được thực hành trước khi dự án hoạt động nhằm ràng buộc nghĩa vụ giữa đơn vị với cơ quan môi trường và đây được coi là quá trình phân tách kiểm tra dự báo ảnh hưởng nguồn ô nhiễm nảy sinh ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh nơi dự án hoạt động, từ đó có thể đưa ra phương án phòng ngừa cùng ngăn chặn nguồn ô nhiễm thích hợp nhất. Hồ sơ này chỉ lập và thực hiện độc nhất 1 lần khi tiến hành khai triển dự án, trường hợp lập lại nếu dự án đổi thay quy mô hoặc thay đổi địa điểm hoạt động dự án.

Về mục tiêu thực hành đồ mưu hoạch môi trường: lập hồ sơ này nhằm thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội đi đôi với việc bảo vệ môi trường, kiểm tra dự báo trước tương tác trước các tác động phát sinh từ dự án để có giải pháp xử lý phù hợp và cuối cùng là để hợp thức hóa quá trình kinh doanh của tổ chức.

Căn cứ pháp lý tương tác đến đồ mưu hoạch bảo vệ môi trường

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 Nghị định của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, kiểm tra môi trường chiến lược, đánh giá tương tác môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tương tác môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền công nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với đề nghị về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Các bước thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Nếu bạn muốn thực hành lập kế hoạch môi trường từ công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi, thì bạn hoàn toàn yên tâm vì chúng tôi sẽ khai triển lập hồ sơ này từ a - z qua những bước sau:

  • Bước 1: đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh nơi dự án hoạt động như việc khảo sát thông tin về dự án, về điều kiện thiên nhiên - kinh tế - xã hội nơi dự án hoạt động.
  • Bước 2: đánh giá và công nhận các nguồn ô nhiễm nảy sinh khi dự án hoạt động như nguồn nước thải, khí thải, các chất thải rắn, độ rung, tiếng ồn,... Có thúc đẩy đến môi trường.
  • Bước 3: kiểm tra mức độ tương tác tương tác của các nguồn ô nhiễm đến các nhân tố tài nguyên môi trường.
  • Bước 4: đưa ra phương án xử lý nước thải, khí thải, các phương án thu gom và xử lý các chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
  • Bước 5: biên soạn thảo công văn, hồ sơ đồ mưu hoạch bảo vệ môi trường đề nghị phê duyệt dự án.
  • Bước 6: giám định và duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường

Chắc hẳn Anh chị sẽ khó hiểu khi đọc từng bước thực hành hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, để giúp Các bạn hiểu hơn chúng tôi đã thực hiện lược đồ sau, bạn có thể tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Cảm ơn Anh chị đã theo dõi bài viết chúng tôi, nếu có thắc mắc nào khác vui lòng gọi cho chúng tôi theo hotline 0938395254 hoặc xem chi tiết hồ sơ qua website: http://hosomoitruong.vn/ke-hoach-bao-ve-moi-truong.html

>> Dịch vụ khác: du lich campuchia


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25633','941hgqfa3lpir716vulsrmso20','0','Guest','0','54.196.73.22','2018-08-15 18:24:06','/a562181/cong-ty-tu-van-moi-truong-cnx-lap-ho-so-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-cho-doanh-nghiep.html')