Làm sao để lập hồ sơ đề án bảo vệ môi trường hiệu quả

Feb 17 2017 10:45:51

Thực hiện hồ sơ môi trường là điều cần thiết mà hầu hết các dự án kinh doanh tại việt nam ta cần quan tâm tìm hiểu. Trong trường hợp dự án doanh nghiệp đã lỡ đi vào hoạt động nhưng chưa lập bất kỳ loại hồ sơ môi trường nào cần thiết thì doanh nghiệp nhất định cần thực hiện thêm hồ sơ đề án bảo vệ môi trường để khắc phục nhằm bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

More.....