Bài viết về điểm giống và khác nhau giữa hai loại hồ sơ môi trường đề án chi tiết và đề án đơn giản

Feb 15 2017 08:54:37

Nội dung bài hôm nay, công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh xin giới thiệu một số loại hồ sơ môi trường là đề án môi trường đơn giản và đề án môi trường chi tiết, cụ thể là nêu ra những điểm giống và khác giữa hai loại hồ sơ, mời quý doanh nghiệp tham khảo sau đây.

More.....